• Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 1:
  PDF (985kb)
 • Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 1:
  PDF (985kb)
 • Komunikat nr 2 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 1:
  PDF (985kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 1: formularz ofertowy:
  PDF (952kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 1A:
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 1A:
  PDF (98kb)
 • Komunikat nr 1 do zapytania NFOŚ nr 1A z dnia 08.10.2021 roku:
  PDF (98kb)
 • Informacja o wyborze do zapytania 1A:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 2:
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 2:
  PDF (98kb)
 • Informacja o wyborze do zapytania ofertowego NFOŚ nr 2:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 3 (wózki widłowe):
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 3 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 3 :
  PDF (98kb)
 • Informacja o wyborze do zapytania ofertowego NFOŚ nr 3 :
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 4:
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 4 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wyborze do zapytania ofertowego NFOŚ nr 4:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 5:
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 5 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wyborze do zapytania ofertowego NFOŚ nr 5:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 6:
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 6 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wyborze do zapytania ofertowego NFOŚ nr 6:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 7
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 7 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wyborze do zapytania ofertowego NFOŚ nr 7:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 8
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 8 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wyborze do zapytania ofertowego NFOŚ nr 8:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 9
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 9 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wyborze do zapytania ofertowego NFOŚ nr 9:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 10
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 10 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z postępowania nr 10:
  PDF (98kb)
 • Informacja dotycząca unieważnienia postępowania nr 10:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 1B:
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 1B (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z postepowania nr 1B:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 11
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 11 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z postępowania nr 11:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 12
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 12 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 12:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 13
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 13 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 13
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 14
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 14 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 14
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 15
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 15 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 15
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 16
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 16 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 16
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 17
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 17 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 17:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 18
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 18 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 18:
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 19
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 19 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 19
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 19
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 20
  PDF (985kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 20 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 20
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 20
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 21
  PDF (98kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 21 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z zapytania nr 21
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 22
  PDF (98kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 22 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z zapytania nr 22
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 23
  PDF (98kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 23 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z zapytania nr 23
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 24
  PDF (98kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 24 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z zapytania nr 24
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 25
  PDF (98kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 25 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z zapytania nr 25
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 26
  PDF (98kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 26 (formularz):
  PDF (98kb)
 • Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 26
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 26
  PDF (98kb)
 • Zapytanie ofertowe NFOŚ nr 27
  PDF (98kb)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFOŚ nr 27 (formularz)
  PDF (98kb)
 • Informacja o wynikach z Zapytania nr 27
  PDF (98kb)