Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Opis:

Poprawa stanu BHP na linii sortowania odpadów złomowych.

Wartość inwestycji: 472 120,38 PLN
Dofinansowanie z FUS:  240 000,00 PLN