Firma Hemarpol od kilku lat specjalizuje się w recyklingu kabli. Dzięki ciągłemu rozwojowi procesu odzysku w chwili obecnej posiadamy jedną z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych linii do recyklingu kabli w Europie. Dlatego też możemy zaoferować jedne z najlepszych cen na złom kabli w tej części kontynentu.

Zajmujemy się również recyklingiem takiego asortymentu jak:

 • cewki monitorowe,
 • zasilacze komputerowe,
 • transformatory,
 • silniki elektryczne,
 • alternatory,
 • agregaty,
 • pętle tv,
 • linka AFL.

Oferta dla dostawców odpadów zawierających metale

Stosowana technologia umożliwia przetwarzanie odpadów, a w szczególności ich recykling.

Technologia przystosowana jest do odpadów scalonych, zespolonych i z powłokami, zarówno mało i wielkogabarytowych.

Ofertę kierujemy w szczególności do:

 • Zakładów przetwarzania ZSEiE,
 • Stacji demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji,
 • Sortowni odpadów,
 • Strzępiarek.

Oferta dla odbiorców produktu

Produktem są wysokokwalifikowane mieszaniny metali nieżelaznych przeznaczone jako materiał wsadowy dla zakładów metalurgicznych i odlewniczych

Korzyści płynące dla odbiorców poprzez zastosowanie tego produktu:

 • wsad pozbawiony jest zanieczyszczeń, co zwiększa uzysk przetopu oraz ogranicza powstawanie odpadów i szkodliwych emisji,
 • wsad posiada określony przez odbiorcę skład chemiczny, co powoduje znaczne oszczędności w procesie metalurgicznym, który ogranicza się wtedy jedynie do przetopu(oszczędności w zakresie czasu trwania procesu i brak konieczności stabilizacji chemicznej za pomocą dodatków),
 • znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na Mg wsadu, ponieważ proces mechaniczny jest znacznie mniej energochłonny od procesów odlewniczych i metalurgicznych,
 • brak niepożądanych wtrąceń, co wpływa na znacznie lepsze efekty przetopu,
 • zwiększenie uzysku oraz zmniejszenie upałów poprzez paczkowaną formę produktu,
 • ułatwienia i oszczędności wynikające z logistyki zarówno dostaw jak i logistyki wewnątrzzakładowej.
Ponadto oferujemy usługi separacji elektromagnetycznej i wiroprądowej mieszanin bi- i poli- metalicznych.