Historia powstania grupy „HEMARPOL” sięga roku 1989, w którym to roku ojciec obecnych właścicieli Henryk Bogacki zakłada w swoim miejscu zamieszkania – miejscowości Własna koło Częstochowy punkt skupu złomu.

Początki działalności Grupy Hemarpol sięgają roku 1989. Firma na początku zajmowała się współpracą z zakładami przemysłowymi ze Śląska, by po niedługim czasie rozwinąć działalność na terenie całego kraju.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat firma dokonała ekspansji handlowej na całą Europę i wiele krajów pozaeuropejskich.

Obecnie Grupa Hemarpol współpracuje z kilkuset podmiotami z całego świata, co pozwala jej być jedną z czołowych firm zajmujących się ogólnopojętym recyklingiem w Europie.

Rozwój skali działalności oraz zakresu oferowanego asortymentu stał się przyczyną powstania w 2015 roku Grupy Hemarpol. Proces przekształcenia struktury biznesowej oraz podmiotowej odbył się przy wsparciu renomowanej firmy doradczej KPMG.