Zapraszamy do oddziału firmy – siedziby rejestrowej w Katowicach – gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe informacje na temat naszych usług, zasad działalności i warunków zawieranych umów. Na miejscu dopełnicie także formalności związanych z przekazaniem/sprzedażą odpadów czy zakupem materiału wsadowego.

Ofertę kierujemy do podmiotów z sektora B2B, ponieważ to głównie przedsiębiorcy borykają się z problemem zalegających śmieci w postaci złomu metalowego, kabli, zużytych alternatorów, zasilaczy itp. Duża część tych odpadów powstaje w procesie produkcji, pochodzi z rozbiórki zepsutych samochodów, sprzętów. Wymagają one odpowiedniego składowania, utylizacji i recyklingu przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Cały proces powinien przebiegać w przystosowanych do tego miejscach, właściwie doposażonych parkach maszynowych, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, a właśnie takimi dysponujemy. Dzięki temu ich unieszkodliwianie czy odzyskiwanie z nich surowców zdatnych do ponownego wykorzystania nie odbija się negatywnie na stanie środowiska.

Skup i recykling to część naszej działalności, którą uzupełnia sprzedaż materiałów wsadowych, czyli oczyszczonych mieszanek nieżelaznych gotowych do powtórnego przetopu. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani ich kupnem, zachęcamy do podjęcia z nami partnerskiej współpracy opartej na rzetelności, wiarygodności i wzajemnym zaufaniu!

Korzystając z naszych usług, zapewnią sobie Państwo:

  • regularny odbiór odpadów w umówionym miejscu i wyznaczonym terminie
  • udokumentowane przekazanie złomu (umowa/potwierdzenie transakcji mogą przydać się przy kontroli organów państwowych)
  • wygodę, ponieważ to my zajmujemy się transportem materiałów do skupu złomu w Katowicach
  • czystsze magazyny i przyzakładową przestrzeń
  • brak kar za składowanie odpadów w niewłaściwy sposób
  • dostęp do dobrej jakości materiałów wsadowych w przystępnej cenie
  • dodatkowy przychód uzyskany ze sprzedaży odpadów.

Jak dojechać do oddziału?

Oddział w Katowicach znajduje się przy ul. Ks. mjr. K. Woźniaka 6d. Najłatwiej dotrzeć do niego, jadąc od strony Spodka. Na rondzie „Katowice Rondo” należy zjechać w al. Roździeńskiego, następnie na Drogową Trasę Średnicową (ul. Bagienna), z niej na ul. 1 Maja, a z tej znów na Drogową Trasę Średnicową (ul. Bagienna). Minąwszy skrzyżowanie z ul. Szopienicką, trzeba skorzystać z prawego zjazdu, skręcić w ul. Lwowską i zjechać w ul. Ks. mjr. K. Woźniaka.

HEMARPOL TRADE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA – SIEDZIBA REJESTROWA W KATOWICACH

ul. Ks .mjr. K. Woźniaka 6d
40-389 Katowice