Wszystkie podmioty z województwa Śląskiego zainteresowane podjęciem z nami współpracy zapraszamy do oddziału firmy w Bielsku-Białej. Na miejscu czeka na Państwa kierownik, który udzieli wszelkich potrzebnych informacji, również tych dotyczących warunków zawieranych umów oraz schematu świadczonej usługi. Wizyta w siedzibie to też doskonała okazja, by dopełnić formalności związanych z przekazaniem nam odpadów do składowania i dalszego recyklingu czy zakupu już przetworzonych materiałów dostępnych w postaci wsadu. Jesteśmy rzetelni i wiarygodni, dlatego dokumentujemy wszelkie realizowane przez nas działania. Co więcej, poświadczona podpisem dokumentacja stanowi podstawę wypłaty należności za dostarczone towary/surowce.

Jak przebiega współpraca?

Mimo że z każdym klientem indywidualnie ustalamy szczegóły współpracy, to jednak staramy się zachować pewien system. Najpierw określamy ze zleceniodawcą preferowany przez niego zakres obsługi i maksymalnie dopasowujemy go do jego oczekiwań. Następnie podpisujemy umowę na odbiór złomu ze wskazanego przez klienta miejsca (dookreślamy dzień tygodnia i dokładną godzinę) i transportujemy go przystosowanymi do przewozu samochodami do miejsca składowania lub przetwarzania. Transakcję kończy wystawienie kwitów oraz wypłata należności.

Jak dojechać do oddziału?

Skup złomu w Bielsku mieści się przy ul. Strażackiej 60. Aby do niego dojechać, należy kierować się w stronę centrum handlowego Auchan, potem zjechać na rondzie w ul. Bohaterów Warszawy i podążając nią, skorzystać z pierwszego zjazdu w prawo. Na kolejnym rondzie wjechać w ul. Międzyrzecką, na następnym wybrać drugi zjazd i jechać drogą cały czas aż do kolejnego ronda, gdzie trzeba zjechać w ul. Strażacką.

HEMARPOL TRADE ODDZIAŁ W BIELSKU – BIAŁEJ

ul. Strażacka 60
43-300 Bielsko-Biała