Zalegające na wysypiskach elektrośmieci wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Najlepiej więc ograniczyć ich ilość, oddając je do sprawdzonych skupów złomu, gdzie zostaną przetworzone. Dzięki recyklingowi odzyskuje się część materiałów zdatnych do ponownego wykorzystania, a to z kolei ogranicza wydobycie surowców.

Jakie sprzęty/produkty nadają się do ponownego przetworzenia?

Do skupu można oddać wszelkie zepsute lub niepotrzebne urządzenia zasilane energią elektryczną lub bateriami. Należą do nich m.in. telewizory, komputery, telefony komórkowe, zasilacze, transformatory, silniki elektryczne, agregaty itp. Większość firm oferuje także recykling alternatorów i złomu kabli, więc zamiast wyrzucić je do kosza, za co grozi kara grzywny, warto oddać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Ich ponowne przetworzenie zredukuje ilość zalegających na składowiskach śmieci, obniży zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych i zmniejszy produkcję podzespołów, której często towarzyszy emisja spalin czy wykorzystanie dużej ilości prądu.

Demontaż podzespołów

Każde urządzenie elektryczne zbudowane jest z mnóstwa połączonych ze sobą elementów, których znaczną część da się przetworzyć. Przeważnie odzyskuje się z nich metale kolorowe, zwłaszcza miedź, aluminium i cynk, a oprócz nich także kable, szkło i tworzywo sztuczne. Co ważne, demontażem przeznaczonych do recyklingu materiałów zajmuje się skup złomu. Pod żadnym pozorem nie należy robić tego na własną rękę, bo jest to niezgodne z prawem. W dodatku, podczas rozbiórki mogą uwolnić się szkodliwe dla zdrowia substancje, których neutralizacja wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. W naszym parku technologicznym posiadamy wszelkie niezbędne do tego urządzenia, a prace przeprowadzają wykwalifikowani pracownicy, przestrzegając rygorystycznych zasad postępowania w tym zakresie.

Recykling elektroodpadów

Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych to wieloetapowy proces. Jak przebiega? Najpierw elementy trafiają do prasonożyc, gdzie ulegają rozdrobnieniu. Następnie transportuje się je do systemu złożonego z sit i separatorów. Tam materiał niemetaliczny zostaje oddzielony od metalicznego, a frakcje rozdziela się na lekkie (odpad) i ciężkie (metale). Stamtąd metale wędrują do separatora powietrzno-obrotowego i poddawane są dalszej przeróbce, w wyniku której powstają przeznaczone do uzyskania stopów granulaty polimetaliczne. Materiał wsadowy dostarcza się do zakładów odlewniczych i metalurgicznych, w których przetapia się je na produkty do sprzedaży.

 

Więcej o skupie złomu i recyklingu kabli dowiedzą się Państwo z naszej strony www.hemarpol.pl