Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną gałęzią gospodarki jest pozyskiwanie i recykling złomu metali żelaznych i nieżelaznych. Jest to nieodzowne ogniwo w tworzeniu systemu ekonomicznego kraju i jednocześnie ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych ziemi.

Oprócz tego, odpowiednio przetworzony złom metalowy jest gotowym do użycia półproduktem odbieranym przez huty, który nie wymaga zużycia dodatkowej energii do procesu przygotowania produkcji. Dzięki temu wszystcy zyskują.