Miedź jest jednym z tych metali, których znaczenie dla techniki jest ogromne. Za sprawą swych świetnych właściwości znalazła zastosowanie w elektryce i elektronice, a przez to w przemyśle samochodowym, przy produkcji urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, w telekomunikacji itp. Kto by pomyślał, że jest obecna w przedmiotach towarzyszących nam każdego dnia. A jednak!

Właściwości miedzi cenione w elektronice

Miedź nie bez powodu została doceniona przez inżynierów. Wykazuje bowiem szereg pożądanych cech, spośród których najważniejszymi są:

  • przewodność elektryczna wykorzystywana przy budowie instalacji i systemów
  • ciągliwość i plastyczność, za których sprawą jej obróbka jest łatwa, a ona sama dobrze znosi naprężenia
  • wysoka wytrzymałość na rozciąganie
  • odporność na korozję spowodowaną wilgocią czy działaniem czynników atmosferycznych
  • odporność na pełzanie, dzięki czemu wykonane z niej połączenia, mimo częstego rozszerzania się i kurczenia pod wpływem zmiennego obciążenia, nie luzują się
  • niska rozszerzalność cieplna skutkująca niewielką podatnością na zmianę objętości pod wpływem wahań temperatury
  • świetna przewodność cieplna pozwalająca na wyeliminowanie gorących punktów
  • lutowność zapewniająca trwałe i szczelne połączenia
  • twardość i giętkość przekładające się na łatwą instalację.

Zastosowanie miedzi w elektronice

Miedź wykorzystuje się m.in. do produkcji przewodów i kabli (np. stosowanych w telekomunikacji czy używanych do przesyłania energii elektrycznej), styków, rezystorów, łączek, procesorów, mikroprocesorów (otwory ich tranzystorów wypełnia się właśnie miedzią), półprzewodników i silników elektrycznych. Poza tym robi się z niej uzwojenia transformatorów, komutatory, elektrody, płytki obwodów drukowanych. Kiedyś z miedzi wykonywano także cewki odchylenia oraz pętle rozmagnesowujące kineskop w starych telewizorach.

Recykling miedzi

Miedź podlega recyklingowi, zatem elementy, w których się pojawia, można przetworzyć i w ten sposób odzyskać materiał gotowy do ponownego wykorzystania. Wystarczy sprzedać lub oddać nam złom miedzi, a my zbadamy jego skład chemiczny w laboratorium i poddamy odpowiednim procesom technologicznym. Korzyści z takiego działania jest mnóstwo. Recykling ogranicza wydobycie surowców, obniża potrzebne do tego zużycie energii oraz redukuje ilość zalegających na wysypiskach śmieci. Stanowi jedną z podstawowych metod ochrony środowiska. Mniej odpadów, także tych w postaci elektronicznych sprzętów, to czystsza przyroda, lepsza jakość powietrza, gleby, wód.