Jak się okazuje, mnóstwo elektroodpadów odbieranych z domów nie trafia do utylizacji, tylko zalega na wysypiskach lub dostaje się do tzw. szarej strefy. Sporo z nich oddaje się także do punktów skupu, które nie mają pozwolenia na ich przetwarzanie lub zaniżają w tym zakresie standardy. Ważne, by uświadomić sobie problem i zacząć go eliminować korzystając z usług rzetelnych firm. Jak sprawdzić, czy skup złomu rzeczywiście zajmuje się przeróbką zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych?

Skup złomu realizujący usługę przetwórstwa odpadów elektrotechnicznych – wyznaczniki

KRS – w Krajowym Rejestrze Sądowym zewidencjonowane są wszystkie legalnie działające firmy. To, czy dane przedsiębiorstwo zostało do niego wpisane, można sprawdzić online. Niejednokrotnie firmy udostępniają też elektroniczną wersję dokumentu, potwierdzającą aktualny stan rzeczy, na swojej stronie www, zatem warto dokładnie przejrzeć zakładki. Co ważne, jeśli firma posiada kilka oddziałów, najprawdopodobniej informacja o tym została ujętą w dokumencie. Zapoznając się z jego treścią, da się zweryfikować, czy wybrany punkt działa zgodnie z prawem.

Certyfikaty i pozwolenia – firmom legitymującym się certyfikatami i stosownymi pozwoleniami można zaufać. Zwykle zamieszczają je na stronie w wersjach PDF, więc warto zajrzeć na witrynę wybranej z nich.

Finansowanie projektów – udział w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bądź budżetu państwa świadczy o zaangażowaniu firmy w rozwój, chęci zapewnienia jak najlepszej obsługi w zakresie skupu i recyklingu metali kolorowych oraz kabli. Potwierdza także jej należyte funkcjonowanie, oznacza poparcie podjętych przez nią inicjatyw przez społeczne instytucje.

Nowoczesne technologie – dobrze doposażony, nowoczesny park maszynowy zapewnia sprawną przeróbkę odpadów i to bez szkody dla środowiska. Atut stanowi także własne laboratorium do analizy składu chemicznego materiałów w celu odzyskania gotowych do ponownego wykorzystania surowców. Najlepiej podjąć współpracę z przedsiębiorstwem, które nimi dysponuje.

Ekologiczny recykling – firma inwestująca w innowacyjny sprzęt, edukująca klientów w zakresie ochrony środowiska, przestrzegająca zasad ekologicznego przetwórstwa odpadów itp. wykazuje odpowiedzialne podejście do realizowanej działalności, dlatego bez obaw należy skorzystać z jej usług.

Na podstawie wyżej omówionych wyznaczników można potwierdzić rzetelność punktu skupu złomu. Nasza firma spełnia wszystkie powyższe kryteria. Jeżeli więc szukacie Państwo skupu złomu, gdzie elektro-odpady zostaną odpowiednio zutylizowane, to zapraszamy do skorzystania z oferty!