Działania zmierzające do ochrony środowiska mogą przybierać różne formy. My postanowiliśmy wspierać ekologię przez realizowanie usługi skupu i sprzedaży złomu oraz recyklingu metali kolorowych i kabli. Korzyści płynących z przetwórstwa i ponownego wykorzystania metali/odpadów elektrycznych jest mnóstwo, niemniej do najważniejszych z nich należą:

  • Redukcja zużycia surowców naturalnych i mniejsza eksploatacja ich złóż.
  • Oszczędność energii, którą trzeba by przeznaczyć na pozyskanie nowej ilości materiałów, a co za tym idzie zmniejszenie ilości spalin wytwarzanych przez zakłady wydobywcze.
  • Obniżenie kosztów związanych z ponownym wydobyciem surowców i wykonaniem z nich produktów/stopów.
  • Zmniejszenie ilości zalegających na wysypiskach odpadów, co korzystnie odbija się na stanie środowiska.
  • Redukcja zanieczyszczenia gleby, wód, powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu warunki bytowe ulegają widocznej poprawie.

Świadczymy nasze usługi, bo chcemy dbać o środowisko! Skorzystaj z nich, a razem z nami:

  • zyskasz realny wpływ na stan i ochronę środowiska;
  • zatroszczysz się o przyszłość kolejnych pokoleń, również Twoich dzieci, wnuków oraz ekosystem, w którym będą żyły;
  • wykażesz proekologiczną postawę i pokażesz, że zależy Ci na tym, by Ziemia była czysta, sprzyjała uprawie roślin, hodowli zwierząt;
  • przyczynisz się do zmniejszenia ilości śmieci;
  • uporządkujesz przestrzeń wokół siebie, pozbędziesz się stert szkodliwych odpadów (możemy je od Ciebie odebrać własnym transportem) i przy okazji zarobisz pieniądze.